Arborist - Hvilan Utbildning (2024)

Arborist - Hvilan Utbildning (1)

 • Start
 • /
 • Utbildningar
 • /
 • Yrkeshögskola
 • /
 • Arborist

Studieform
Platsbunden med utbildning på skolan

Behörighet
Grundläggande behörighet
Särskild behörighet

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen Arborist

Studietakt:Heltid

Antal platser: 24 st

Omfattning: 400 YHP

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Efter utbildningen kan du arbeta som:
Arborist, Trädvårdare, Parkförvaltare, Kyrkogårdsförman, Arbetsledare, Skogsvaktare, Driftschef, park och grönområden.

Kommande utbildningsstart
26 augusti 2024

Ansökningsperiod 1

1 februari – 15 april

Öppen för sen ansökan

1 maj – 2 juni

KabbarpStockholm

Arborist - Hvilan Utbildning (2)

En tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta med trädvård. Utbildningen syftar till att ge djupa kunskaper, färdigheter och en gedigen trädvårdskompetens.

Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.

En arborist är en trädvårdsspecialist och har mycket goda kunskaper om trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö. Arborister arbetar för att träden ska vara säkra, vackra, problemfria och får ett långt liv. Arborister bedömer behov av, planerar och genomför trädvårdsinsatser. De är också sakkunniga vid trädval samt alla arbeten som rör hantering av träd från plantskola till planteringsplats, plantering, uppbindning, skötsel och vård.

Som arborist kan du arbeta medbeskärning och fällning av träd. Som klättrande arborist är det viktigt att vara i god fysisk kondition, tycka om att arbeta utomhus under alla årstider och vara beredd på att arbeta på höga höjder.

I rådgivande/konsulterande arbetsuppdrag gör du inventeringar och riskbedömningar av större trädbestånd och enstaka träd i parker, kyrkogårdar och gatumiljö.

Arborister kan vara anställda i offentliga förvaltningar och företag inom trädgårdsskötsel. Du kan också starta eget företag och ha uppdrag åt privata kunder, företag eller förvaltningar.

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshall, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare.

För att bli antagen till utbildningen krävsgrundläggande behörighetför yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna nedan:

 • Fordon och redskap, 100p
 • Marken och växternas biologi, 100p
 • Växtkunskap 1, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du någon av kurserna ovan , och saknar motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet, kan du läsa en preparandkurs via Hvilan Utbildning. Denna läses på distans i din egen takt.Du kan läsa mer om preparandkursen här.

Observera att preparandkursen endast kan ge särskild behörighet för kurserna ovan och kan ej tillgodose yrkeserfarenhet.

Utbildningen kräver att man kan läsa litteratur samt forsknings- och försöksrapporter på svenska samt aktuell information och nya rön om trädvård, framför allt från International Society of Arboriculture men även från andra källor och som finns tillgängliga på engelska. Viss kurslitteratur är skriven på engelska, danska och norska.

I utbildningen förekommer matematiska beräkningar, bl a i kursen ekonomi och entreprenörskap, där förutsättningar för eget företagande gås igenom. Kursen tar upp ekonomiska beräkningar såsom kalkyler, offerter och ekonomiska värderingar av befintliga stadsträd.

Utbildningen är fysiskt krävande och en god fysik är nödvändigt.

Om det är fler sökande än antal platser görs ett urval enligt följande:

Betyg ingår I urvalsprocessen

Betygsmedelvärde: 0,97-20 Jämförelsetalet på gymnasiebetyget räknas ut enligt skala 0,97-20. Vid bokstavsbetyg används UHRs omvandlingstabell.

Tidigare utbildning som ger extra poäng I urvalet

Examen från Naturbruksprogrammet eller Naturvetenskapliga programmet ger 8 poäng.
En godkänd trädgårdsutbildning omfattande minst 1 år, exempelvis YrkesVux eller Arbetsmarknadsutbildning Trädgård eller likvärdig utbildning, ger 8 poäng.

Yrkes- och arbetslivserfarenhet Iurvalsprocessen

Arbetslivserfarenhet (ALE) ellerYrkeserfarenhet (YE) ingår inte som urvalsgrund för antagningen.

Kursnamn Poäng
Utbildningen ger praktisk och teoretisk kunskap om trädvård 400
Dendrologi och ståndortslära30
Examensarbete25
Företagsekonomi, entreprenörskap och arbetsrätt20
Klättringsteknik35
Kommunikation och arbetsmiljö10
LIA 135
LIA 245
LIA 360
Marklära och naturvård15
Maskinanvändning i trädvården25
Sjukdomar och skador på träd och buskar25
Tillämpad trädvård45
Träden i samhället10
Trädfysiologi, anatomi och systematik25
400

Kursnamn Poäng
Utbildningen ger praktisk och teoretisk kunskap om trädvård 400
Dendrologi och ståndortslära30
Examensarbete25
Företagsekonomi, entreprenörskap och arbetsrätt20
Klättringsteknik35
Kommunikation och arbetsmiljö10
LIA 135
LIA 245
LIA 360
Marklära och naturvård15
Maskinanvändning i trädvården25
Sjukdomar och skador på träd och buskar25
Tillämpad trädvård45
Träden i samhället10
Trädfysiologi, anatomi och systematik25
400

Grundläggande behörighet

Preparandkurs

FAQ

Viktig information!

För arbete på hög höjd kräver Arbetsmiljöverket numera att den studerande har ett ”Tjänstbarhetsintyg för arbete som innebär klättring med storNivåskillnad” (AFS 2019:3).

Detta innebär att antagna studerande måste uppvisa ett sådant intyg i samband med utbildningsstarten. För intyget behöver man genomgå en hälsoundersökning av läkare med kompetens att utfärda sådant intyg. Mer information kommer att skickas till de som blir antagna till utbildningen.

Bokning av läkartid samt kostnaden för detta står den studerande för själv.

Utbildningsinformation

Studieform
Platsbunden med utbildning på skolan

Behörighet
Grundläggande behörighet
Särskild behörighet

Examensbenämning:
Yrkeshögskoleexamen Arborist

Studietakt:Heltid

Antal platser: 24 st

Omfattning: 400 YHP

CSN-berättigad: Ja. Läs mer på CSN här!

Efter utbildningen kan du arbeta som:
Arborist, Trädvårdare, Parkförvaltare, Kyrkogårdsförman, Arbetsledare, Skogsvaktare, Driftschef, park och grönområden.

Kommande utbildningsstart
26 augusti 2024

Ansökningsperiod 1

1 februari – 15 april

Öppen för sen ansökan

1 maj – 2 juni

Kontakt

Kabbarp

Maria Anetoft Andersson

Utbildningsledare

040-463705

Skicka mail

Stockholm

Johan Orre

Utbildningsledare

Skicka mail

Yrkeshögskola

Arborist

Praktisk skogs- och naturvårdare

Trädgårdsmästare – Odling, förädling och entreprenörskap

Trädgårdsmästare – Hållbar parkförvaltning och ekosystemtjänster

Arborist - Hvilan Utbildning (7)
Arborist - Hvilan Utbildning (2024)

FAQs

Arborist - Hvilan Utbildning? ›

En tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta med trädvård. Utbildningen syftar till att ge djupa kunskaper, färdigheter och en gedigen trädvårdskompetens.

Hur lång är utbildning till arborist? ›

Arborist. En tvåårig yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta med trädvård.

Vad krävs för att kalla sig arborist? ›

Det är viktigt att veta att arborist inte är en skyddad titel, så vem som helst kan kalla sig arborist. För att veta att personen du anlitar har rätt kompetens måste du därför specificera om personen ska vara certifierad eller ha klarat vissa kurser.

Hur lång är utbildningen till trädgårdsmästare? ›

När du går en YH-utbildning till trädgårdsmästare varvas teori med praktik och utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. De flesta YH-utbildningar till trädgårdsmästare är mellan 1,5 - 2 år långa.

Vilken är den bästa YH utbildningen? ›

Bästa yrkeshögskolorna i Sverige
UtbildningUpplägg
Ridlärare – Pedagogik, metodik utifrån individ och häst Umeå YrkeshögskolaYrkeshögskola 1 år Program
Payroll Controller AffärshögskolanYrkeshögskola 2 år
Digital marknadskommunikatör AffärshögskolanYrkeshögskola 2 år
Systemutvecklare DevSecOps KYHYrkeshögskola 2 år
36 more rows

Hur mycket tjänar man som arborist? ›

Det finns en hel del faktorer som avgör hur en arborists lön ser ut, precis som med vilket yrke som helst. Beroende på erfarenhet, certifiering, hur effektivt arboristen arbetar och deras kunskaper så kan en arborists lön ligga mellan 25.000 – 35.000 kronor.

Vad gör en arborist på vintern? ›

Vinter - Träden vilar

Under denna tid kan du fokusera på att avlägsna döda eller skadade grenar, vilket förutom att det förbättrar träden rent estetiskt framförallt förhindrar risken för fallande grenar inklusive eventuella följdskador.

Vad kostar en arborist i timmen? ›

Certifierade arborister arbetar oftast oberoende och som frilansare. Normalt har de väldigt många uppdrag och deras priser brukas sättas timvis såsom ett konsultarvode. Det brukar variera mellan allt från 700 kr – 1500 kr i timmen beroende på tillgänglighet.

Hur blir man certifierad arborist? ›

Det första du behöver är tre år inom branschen, varav minst ett års praktisk erfarenhet. Du kan alltså ha gått en tvåårig utbildning och sedan arbetar i ett år, men trots att du har gått en treårig utbildning så kan du inte direkt göra provet då det även krävs praktisk erfarenhet.

Finns det jobb som arborist? ›

Vi söker en erfaren klättrande arborist till vårt team i Vårby Allé söder om Stockholm! Dina arbetsuppgifter I det dagliga arbetet ingår sedvanliga arbeten inom trädvård så som beskärning, trädfällning, flisning och stubbfräsning.

Vad har en trädgårdsmästare i lön? ›

Baserat på en sammanvägning av olika källor, bland annat SCB, har en Trädgårdsmästare uppskattningsvis en genomsnittlig bruttolön på 25 000 kr.

Hur mycket tjänar en Trädgårdsdesigner? ›

Genomsnittslön för Trädgårdsarkitekt
 • 37 300 SEK.
 • 35 200 SEK.
 • 42 000 SEK.

Hur mycket tjänar en trädgårdsarbetare? ›

Medellönen för en parkarbetare eller trädgårdsarbetare är 28 347 kronor. Det visar vår unika statistik över medellöner i landets alla kommuner och regioner. Vi har uppgifter om medellöner för parkarbetare och trädgårdsarbetare i landets kommuner.

Vilket jobb ger mest lön utan utbildning? ›

Bäst betalda jobb utan utbildning

Bland de bäst betalda jobben för dig utan utbildning är bland annat som säljare. Jobbet som säljare är varierat och ofta får du en kombination av grundlön och provisionsbaserad lön. Som säljare kan du rikta in dig mot antingen privatkunder eller företag.

Vilken YH utbildning ger högst lön? ›

”Bland de yrkesutbildningar som leder till högst lön just nu finns pilot och trafikflygare, med en snittlön på 74 900 kronor, it-säkerhetsspecialist, med en snittlön på 52 600 kronor och mjukvaru- och systemutvecklare med en snittlön på 48 600 kronor”, skriver DN.

Vilken är den svåraste utbildningen? ›

– Det som är svårast att komma in på är i stort sett alltid samma program, läkare, psykolog, arkitekt, jurist och tandläkare. Ekonom har också åkt upp på listan.

Hur mycket tjänar en Trädfällare? ›

Precis som i alla yrken och roller varierar löner, så även för yrket Trädfällare. Baserat på en sammanvägning av olika källor, bland annat SCB, har en Trädfällare uppskattningsvis en genomsnittlig bruttolön på 25 600 kr.

Vilken är den längsta utbildningen? ›

Läkarutbildningen är den längsta utbildningen i hela landet – det tar minst 12 år att bli färdig specialist. Efter 4,5 till 5 års utbildning kan vi arbeta som underläkare, med ansvar för människors liv. Kompetens och ansvar ska löna sig!

Vad krävs för att bli Trädfällare? ›

För att bli en duktig arborist krävs det lång erfarenhet av det praktiska arbetet samt gedigna studier kring träden, olika insekter, svampar och olika trädsjukdomar. En klättrande arborist har utöver sin stora kunskap kring träd och trädvård även en utbildning i klättring och beskärning i träd med motorsåg.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5801

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.